Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Artikel 1. Verkoper

Artamandua: Clara De Schepper (zijnde ‘de verkoper’) is gevestigd in de Jozef De Blockstraat 33 te Willebroek en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0663 904 424. Het BTW nummer is BE0663 904 424. Voor vragen kan u steeds contact opnemen via mail: info@artamandua.com of op het gsmnr: (0032)486 138 536.

Artikel 2. Verkoopsovereenkomst

De verkoopsovereenkomst komt tot stand tussen Artamandua en de meerderjarige opdrachtgever (de ‘Koper’), op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt. Ieder die een bestelling plaatst bij Artamandua, verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden.

Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.

Artikel 3. Bestelling

Door een bestelling bij Artamandua te plaatsen geef je te kennen akkoord te gaan met de verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 4. Prijzen en productinformatie

Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de aktie die op het moment van bestelling worden vermeld. Artamandua houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

Artamandua tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. De print wordt handmatig gedrukt en kan dus per exemplaar verschillen. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Wanneer artikelen kleiner of groter tailleren dan gewoonlijk, wordt dit in de mate van het mogelijke op de site vermeld. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

Artikel 5. Betaling

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de koper en Artamandua wanneer de koper van Artamandua een bevestiging ontvangt van de bestelling en betaling via de website of de mogelijke betaal-afhandelaar. Artamandua kan echter beslissen de geldigheid van een overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval van bijvoorbeeld belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Artikel 6. Levering en Verzending

6.1. Levering

Artamandua tracht een zo snel mogelijke levering te verzekeren. In 6.2 Leveringstermijn trachten we een indicatie te geven van onze levertermijnen. Deze termijnen zijn echter indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven. Artamandua kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om.

De Koper bezorgt aan Artamandua het leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

6.2. Leveringstermijn

Zodra we jouw betaling hebben ontvangen, wordt jouw pakje verzendklaar gemaakt. Binnen de 1 tot 5 werkdagen na ontvangst van jouw betaling versturen we je pakje.

Artamandua kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending. Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Artamandua de Koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de Koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

6.3. Verzendingskosten

Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

Bestellingen vanaf 100 euro worden GRATIS verzonden binnen België. Voor een bestelling beneden dit bedrag betaalt u 6,00€ verzendingskosten binnen België. Voor verzendingen naar het buitenland dient steeds contact opgenomen te worden met de verkoper en deze kosten zullen ten laste vallen van de koper.

Artikel 7. Klachten en ruilen/retourneren van aangekochte artikelen

7.1. Indien je niet tevreden bent over je aankoop of indien een artikel bij aankomst beschadigd is, dan bieden wij jou de mogelijkheid ons het artikel binnen een termijn van tien werkdagen na ontvangst van uw bestelling terug te bezorgen. Het artikel dient binnen een termijn van tien werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, samen met de pakbon. De retourzending dient vooraf per mail naar info@artamandua.be te worden aangemeld. Niet aangemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd! Artikelen gekocht tijdens een beurs of markt kunnen níet geruild of geretourneerd worden.

7.2. Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in punt 7.1., worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald. Verzendingskosten, door ons of door jou gemaakt, worden niet terugbetaald, je ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendingskosten.

7.3. Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Artamandua.

7.4. Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst! Wij controleren iedere zending voor ze de deur uitgaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren!

7.5. Indien je een klacht hebt, stuur ons dan gerust een e-mail (info@artamandua.be). Iedere klacht wordt serieus behandeld en we trachten samen tot een oplossing te komen.

Artikel 8. Verzakingsrecht

Je hebt als consument het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 6 april 2010), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien je je op deze mogelijkheid wil beroepen, moet je de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Artamandua, Jozef De Blockstraat 33, 2830 Tisselt.

Artikel 9. Privacy

Artamandua maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Bestellen bij Artamandua vereist dat je ons je klantgegevens bezorgt. Artamandua gebruikt deze gegevens voor de administratie van je bestelling, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van betalingen, en tot slot voor eigen marketing en reclamedoeleinden. Je gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Je hebt als Koper steeds recht op inzage en verbetering van deze gegevens.

Artikel 10. Eigendomsrecht

Artamandua blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 11. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Artamandua en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.